Νόημα

Αερολογίες κι αυταπάτες

Αναδημοσίευση του editorial για το τεύχος 060 του deltaHacker
νόημα πληροφορία αυταπάτη